Vėžaičių kultūros centras

Istorija

Vėžaičių kultūros namai

Įsikūrė 1957 m. liepos 16 d., o klubas-skaitykla buvo jau nuo 1947 m. gruodžio 1 d. Visais laikais kultūros namuose dirbo direktorius ir meno vadovai. Nuo 1947 m. iki 2010 m. kultūros namuose dirbo 83 darbuotojai. Iki 1985 m. buvo labai didelė darbuotojų kaita. Dirbdavo žmonės po pusmetį, mėnesį. Choreografiniai kolektyvai Vėžaičiuose buvo trumpalaikiai, nepastovūs, kadangi trūko tos srities specialistų. Kiek ilgiau gyvavo 1955 ̶1958 m. jaunimo tautinių šokių ratelis vad. J. Čiutienės).
 
1958m.direktoriumi dirbo Žutautas Kasparas. Pastatė Žemaitės „Piršlybas“ ir „Tris mylimas“,ruošė intermedijas,važinėjo po aplinkinius kolūkius. Vėžaičių choras dalyvaudavo vietinėse šventėse ir respublikinėse apžiūrose. 1975m. Vėžaičių choras važiavo į Vilnių,Dainų šventę. 1968-1977m. chorui vadovavo Romas Dargis.Geru žodžiu minima meno vadovė Edita Bukolytė,kuri dirbo 1979-1982m.Priklausomai nuo darbuotojų specializacijos kito ir kultūros namų veikla.Kai būna gerų,savo darbą mylinčių vokalistų,tada paruošiami chorai ir ansambliai šventėms,kai geri teatralai- būna geri spektakliai,kuriasi klojimo teatras,vyksta aktyvus teatrinis gyvenimas. Nuo 1978 m. iki 1988 m. Maciuičių etnografinis ansamblis, vad. Cezaros Andrijauskienės, dalyvavo koncertinėje veikloje ir Dainų šventėse, respublikinėse etnografinių ansamblių apžiūrose Rumšiškėse).
 
1985-1986m.Vėžaičiuose vyko teminės vakaronės,kurias rengdavo kolektyvai-mokytojų,vaikų darželio,mokslininkų,agronomų,gyvulininkystės darbuotojų, mechanizacijos padalinio.
 
 1985-1987m.vyko vakarai portretai žymiems Vėžaičiuose dirbantiems žmonėms jubiliejų proga-A.Dirvonskui,St.Dirgėlai,D.Sadauskienei,St.Lukauskui,V.Knašiui,V.Grykšui.
 Režisierius Vincas Andriuška 1987m.-1988m. ne tik spektaklius statė,vadovavo klojimo teatro statybai,bet keitėsi valdžios,santvarkos ir projektas žlugo,vadovas išvyko dirbti į Rietavą.Šiemet svečiavosi mūsų kultūros centre ir parodė spektaklį „Amerika pirty“ su Rietavo kultūros centro teatru.
 
Režisieriai Targanskiai  ̶  Rimvydas ir Eglė, statė savo diplominius darbus, kai baigė režisūros studijas konservatorijoje. Kai režisiere dirbo mokytoja Lidija Meižienė- pagyvėjo teatrinė veikla,nes daug važinėjo kolektyvas su spektakliais: E.Ignatavičiaus „Sidabrines skyrybas“ – 10 kartų rodė rajono kaimuose,dalyvavo  Skuode rengtoje „Pastogės“ šventėje,Klaipėdoje bibliotekos salėje,Liepojoje,Lietuvių bendruomenėje. „Kuprotas oželis“,“Trys mylimos“- taip pat buvo sėkmingai parodyti ne vieną kartą. Kartu buvo statomi ir vaikų kolektyvo spektakliai-„Dainuojantis ir šokantis mergaitės vieversėlis“ (V.Andriuška),“Spyruoklinis kareivėlis“,
“Raudonkepuraitė“,“Vėjo botagėlis“,“Kiškių nuotykiai Naujųjų belaukiant“(L.Meižienė),“Fėja ir ledinukas“,“Skruzdėlė Atsiskyrėlė“,“Sviedinukas Greituoliukas“,“1 nykštukas ir 7 snieguolės“,“Kaip kiškis vilko namus saugojo“(A.Slušnytė). 2009m.Vėžaičių kultūros centre susibūrė teatro mėgėjų grupė,kurios pirmasis spektaklis – R.Kaškausko „Vaiduokliai vienkiemyje“.
 
Girininkų kultūros namuose teatro mėgėjos 2010m.suvaidino pirmą spektaklį “Laimės beieškant“pagal I.Ostrovskio ir Žemaitės kūrinius.Teatro mylėtojams vadovauja renginių režisierė E.Selskienė.
 
1994m. dirbti atėjo choreografė Ingrida Sutkienė.Energinga vadovė subūrė 36 vaikų,norinčių šokti, būrelį.Dabar šokių kolektyvas „Karuselė“ turi parengęs įvairias programas- nuo liaudiškų šokių iki avangardinių,dalyvauja visose apžiūrose,laimi prizines vietas.Vilniuje dalyvavo „Mažųjų žvaigždžių valandoje“ ir tapo prizininkais.2009m.dalyvavo  Palangoje- linijinių šokių festivalyje „Draugystės tiltas-09“.Šilalėje reprezentavo Klaipėdos rajoną šokių festivalyje,skirtame Lietuvos Tūkstantmečiui..Didelis koncertas vyko 2009m. gruodžio 18d. kolektyvo 15 metų gyvavimo sukakčiai pažymėti.Kolektyvo pasveikinti atvyko šokėjai iš Juodkrantės,Klaipėdos,Veiviržėnų,Gargždų.
 
Mūsų kultūros centras dalyvauja projektinėje veikloje. Pradėjome nuo vaikų vasaros poilsio organizavimo ir rengėme plenerus vaikams su dailininkais-E.Malinausku,D.Žalnieriute, J.Vosyliumi,R.Lūšimi.Po to pradėjom kviestis dizainerius,liaudies meistrus,vykdėm mokymus -vėlimo iš vilnos,pynimo iš žilvičių.Dailės klubas,kuriam vadovauja Nomeda Jokubaitienė-vykdo projektus,mokymus vasaros metu.
Rengiame ir dalyvaujame profesionalios muzikos sklaidos projektuose „Pavasario gaida“,“Metų laikų rapsodijos“.
 
Dveji metai vykdome projektą su turizmo agentūra „Klaipėdos Mėja“, kurio metu kultūros centre lankosi svečiai iš kruizinių laivų, iš Anglijos ir JAV. Jie čia susipažįsta su tremties istorija,pažiūri ekspoziciją,pasiklauso tremties dainų,kurias gyvai atlieka mūsų dainininkės: M.Mockienė,Z.Jurgaitienė,G.Urbienė.Turistai susipažįsta su dvaro istorija,pažiūri vaikų dailės klubo temines darbų parodas.
 
Kultūros centre lankosi ne tik užsienio turistai,bet ir iš Lietuvos. Kadangi esame dvaro teritorijoje ir įsikūrę grafų Volmerių arklidėse,dažniausiai užsukusius pas mus supažindiname su istorija, pavedžiojame po dvaro teritoriją.
Pagal etninės veiklos projektą esame surinkę medžiagą apie Vėžaičių mokytojus Joną ir Danutę-Domicelę Sadauskus.Turime ekspozicijoje jų asmeninių baldų,daiktų,laiškų, mokytojos įdainuotą CD.
 
Kultūros centre yra du dainuojantys kolektyvai.Tai pagyvenusių žmonių – senjorų-„Vaivorykštė“ ir estradinės muzikos jaunimo kolektyvas „Svajonė“.Jiems vadovauja Jurijus Šeršniovas.
 
Nuo 1914m. Vėžaičiuose vyksta Oninių atlaidai.Su šia bažnytine švente susijusi ir metų šventė seniūnijos žmonėms.Tada vyksta koncertai,gegužinės,parodos,varžybos.Tai metų veiklos ataskaita,kurią mato labai daug žmonių, atvykusių  iš visos Lietuvos.Dabartiniais laikais stengiasi žmonės iš užsienio sugrįžti per šią šventę. Septinti metai šiai šventei surengti rašome projektą „Atkelkime plačiai vartus“,kurį finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė ir rėmėjai.
 
2009 metų balandžio 1d. įsteigtas Vėžaičių kultūros centras,kuriam 2009m.liepos 1d. pavaldūs tapo Lapių,Girininkų ir Tilvikų kultūros namai.
Tikimės, kad joks sunkmetis mūsų veiklos nenutrauks,nes saviraiška visais laikais buvo reikalinga ir būtina žmogui.
 

© 2022 – Vėžaičių kultūros centras
Autorinės teisės / Asmens duomenų apsauga