Lapių skyrius 

 

 

Istorija

 
 

1991 m. iš Lapių aštuonmetės mokyklos patalpų Lapių kultūros namai persikėlė į naują, dabartinį kultūros namų pastatą. Tuo metu vyrų ir moterų vokaliniams ansambliams vadovavo meno vadovas Bronius Mockus, o mėgėjiškam dramos būreliui vadovavo kultūros namų direktorius Arūnas Meškauskas. Taip pat meno vadovais yra dirbę Audronė Srėbalienė, Saulius Vainauskas, Rasa Rusteikienė, Regimantas Šilinskas, Daiva Šilinskienė. Nuo 2009 m. Lapių kultūros namai priklauso Vėžaičių kultūros centrui. Kultūros namuose veikė moterų vokalinis ansamblis, kuriam vadovavo meno vadovė Odeta Turauskienė, mėgėjiškam šokių rateliui vadovavo Danutė Kundrotienė, dramos būreliui - Rasa Rusteikienė. Nuo 2010 m. spalio 14 d. Lapių kultūros namams vadovavo renginių režisierė Simona Skliutaitė, meno vadovas – Arūnas Meškauskas. Nuo 2013 m. renginių organizatorius yra Algirdas Skuodas, nuo tų pačių metų kovo mėnesį prisijungė renginių organizatorė Reda Paulikienė, taip pat dirba du meno vadovai: vokalinio ansamblio - Arvydas Dragūnas ir teatro - Simona Skliutaitė. Šiuo metu vyksta vaikų bei jaunimo teatro kolektyvų veikla bei vokalinio ansamblio. Taip pat yra jaunimo klubas "Rozetė". Galime džiaugtis, kad mūsų patalpose darbuojasi ir mielai su kultūros namais bendradarbiauja žymus kompozitorius Žilvinas Liulys.

Kultūros namai taip pat organizuoja kalendorinių švenčių minėjimus, tradicija tapusius renginius: Miško šventę (rugpjūčio mėn.), 3 kartų vakaronę (lapkričio mėn.), Moterų vakaronę (spalio arba vasario mėn.), Naujametines šventes (gruodžio mėn.). Organizuojant renginius bendradarbiauja su Lapių bendruomenės centru, Lapių pagrindine mokykla.

Mums svarbu, kad kultūros namų durys būtų atvertos kiekvienam. Mes siekiame, kad kiekvienas žmogus čia rastų naudingos kultūrinės, meninės veiklos, kuri taptų prasminga laisvalaikio dalimi.

 

Kolektyvai

 Lapių jaunimo klubas „Rozetė“ (2010 – 2014)

                     

                       

Tikslas: prasmingai praleisti laiką, realizuoti savo idėjas ir norus, reikšti save įvairioje veikloje mokantis vieni iš kitų.

Moto: geriau vieną kartą sudalyvauti, nei šimtą kartų nesudalyvauti!                                                     

Jaunimo klubas pradėjo gyvuoti su 10 narių, šiuo metu mūsų yra 13. Mes dalyvaujame įvairiuose renginiuose, patys juos organizuojame, vaidiname, rašome projektus.

Nariai: Agnė Meškauskaitė, Auksė Kundrotaitė, Emilija Miliauskaitė, Vasarė Skarbaliūtė, Lijana Jakaitė, Akvilė Naumeckaitė, Kristina Kundrotaitė, Inesa Šterns, Justė Butkutė, Ugnius Tarvydas, Valentinas Bružas, Vygantas Kundrotas, vadovė Simona Skliutaitė.

                                              "Rozetės" jaunimo klubo nariai, vadovė Simona Skliutaitė

2013 metais, birželio 28,29,30 dienomis įvykdytas Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos projektas "Gatvės menas", kurio metu buvo gilinimasi į gatvės meno atlikėjus, jų veiklą, gyvenimus, o paskutinįjį vakarą pačių pabandyta jais pabūti: Basanavičiaus gatvėje atgijo gyvos skulptūros (indė Šachrazada ir graikų Atėnė), skambėjo gitara, muzika, dainos.  

 

                                                     Projektas "Gatvės menas", Palanga

 

2014 m. vykdomas Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos projektas "Ženklų kalba" - tai projektas kartu su Klaipėdos kurčnebylių centru. Tikslas - pastatyti bendrą spektaklį ženklų kalba.

 Vaikų teatro kolektyvas „Angeliukai“ (2010 – 2013)

 

Savo veiklą pradėjo nuo 2010 metų spalio 14 dienos, režisierė S. Skliutaitė. Kolektyvo didžiąją dalį sudaro nuolat besikeičiantys Lapių pagrindinės mokyklos globos grupės auklėtiniai. Pastatyti spektakliai: „Coliukė“ (rež. S. Skliutaitė), kuris buvo rodytas Lapių kultūros namuose, Girininkų kultūros namuose, spektaklis „Skruzdėlė atsiskyrėlė“ pagal J. Radzevičiaus pjesę (rež. S. Skliutaitė), rodytas – Lapių kultūros namuose, Žemaičių Kalvarijos kultūros centre. 2013 metais pastatytas vaikų teatro „Angeliukai" spektaklis  „Tetos gimtadienis" (rež. S. Skliutaitė), rodytas - Lapių kultūros namuose, Saugų globos namuose, festivalyje "Teatro uostas" Klaipėdoje, festivalyje "Jaunųjų vaidykla" Agluonėnuose, taip pat dalyvavo festivalio "Šimtakojis" apžiūroje.

Galime pasidžiaugti, kad vaikai dalyvavo nuo 2012 m. spalio iki 2013 m. vasario mėnesio Neformaliojo ugdymo programos "Teatras - mano mokykla" projekte, įgijo meninių bei socialinių kompetencijų, turėjo galimybę dirbti kur kas geresnėmis sąlygomis, nes iš projekto lėšų įsigyta daug vertingos scenos atributikos, apšvietimas. Kaip įvertinimas projekto dalyviams buvo įteikti pažymėjimai.

NUO 2013 METŲ RUGSĖJO 1-OSIOS TEATRAS PASIVADINO "ŠUKĖ" IR PASIPILDĖ NAUJAIS NARIAIS (2013 - 2014)

Nariai: Jelena S., Olivija Ž., Modestas S., Emilija J., Sergėjus G., Lijana J., Greta T., Povilas M., Ernestas K. 

                                      Ištrauka iš spektaklio "Skruzdėlė atsiskyrėlė" (rež. S. Skliutaitė)

                                    Ištrauka iš spektaklio "Skruzdėlė atsiskyrėlė" (rež. S. Skliutaitė)

 

 Ištrauka iš spektaklio "Tetos gimtadienis" (rež. S. Skliutaitė)

Ištrauka iš spektaklio "Tetos gimtadienis" (rež. S. Skliutaitė)

Jaunimo teatro kolektyvas „Rozetė“ (2010 – 2014)

 

Savo veiklą pradėjo nuo 2010 spalio 14 dienos. Tai yra labai iniciatyvaus, kūrybingo jaunimo grupė, kuri puikiai save atskleidžia scenoje. Pastatytas etiudas „Miestietis kaime“, su paruoštomis teatralinėmis parodijomis dalyvavo vietiniuose renginiuose (Eglutės įžiebimo šventėje, Naujametiniame vakarėlyje, Miško šventėje, Vėžaičių eglutės įžiebimo šventėje) spektaklis „Prometėjo pasmerkimas“ pagal J. Marcinkevičiaus pjesę (rež. S. Skliutaitė). Spektaklį rodėme: du kartus Lapių kultūros namuose, Agluonėnų klojimo teatre, Vilniaus neįgaliųjų dienos centre, Kėdainių kultūros centre festivalyje „Miesto pievos“. Šiuo metu pastatyta komedija „Bulvinė pasaka“ pagal D. Čepauskaitės pjesę (rež. S. Skliutaitė, kompozitorius Ž. Liulys). Spektaklis rodytas: Lapių kultūros namuose, Vėžaičių kultūros centre, 2 kartus Girininkų kultūros namuose, Klaipėdos I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavome jaunimo teatrų festivalyje „Jaunųjų vaidykla“ Agluonėnuose. 2013 metais pastatytas jaunimo teatro  „Rozetė" spektaklis pagal M. Burges knygą  „Heroinas" (rež. S. Skliutaitė, komp. Ž. Liulys). Spektaklis rodytas: Agluonėnų jaunimo teatrų festivalyje "Jaunųjų vaidykla", Vėžaičių kultūros centro renginyje "Teatrų seansas", Klaipėdos jaunimo centre, Lapių kultūros namuose.

2014 m. - jaunimo teatras dalyvavo Dainų šventės teatro dienoje "Dyvų dyvai" su ištrauka pagal K. Donelaičio "Metus". Pastatytas spektakliukas "Rudens vestuvės" ir etiudas "Metų grožybės". Su pastatymais dalyvavome: apžiūroje Kretingos kultūros centre, Dainų švnetės reptecijoje Tauragės kultūros centre, generalinėje Dainų šventės repeticijoje Druskininkuose bei Dainų šventės teatro dienoje "Dyvų dyvai" Vilniuje.

                                 Ištrauka iš spektaklio "Prometėjo pasmerkimas" (rež. S. Skliutaitė), Kėdainiai

                               Ištrauka iš spektaklio "Prometėjo pasmerkimas" (rež. S. Skliutaitė), Kėdainiai

                                 Ištrauka iš spektaklio "Bulvinė pasaka" (rež. S. Skliutaitė, komp. Ž. Liulys)

                               Ištrauka iš spektaklio "Bulvinė pasaka" (rež. S. Skliutaitė, komp. Ž. Liulys)

Ištrauka iš spektaklio "Heroinas" pagal M. Burgess knygą (rež. S. Skliutaitė, komp. Ž. Liulys)

Akimirka iš spektaklio "Heroinas" pagal M. Burgess knygą (rež. S. Skliutaitė, komp. Ž. Liulys)

 Ištrauka iš Dainų šventės teatro dienos "Dyvų dyvai", etiudo "Metų grožybės"

(rež. S. Skliutaitė-Daukantienė)

               Lapių skyriaus jaunimo teatras "Rozetė" Dainų šventėje, Vilniuje (2014 m.), vadovė

               S. Skliutaitė-Daukantienė

 

 Suaugusiųjų teatro kolektyvas 

 

 Suaugusieji veikia mėgėjiškai, vis atnaujindami savo veiklą. Yra pastatę spektaklius: „Briedis Eugenijus“ (rež. R. Rusteikienė), „Ir Vaciukas...“ (rež. R. Rusteikienė), „2 veiksmų komedija“ (rež. S. Skliutaitė). 

                                  Ištrauka iš spektaklio "Ir Vaciukas..." (rež. R. Rusteikienė)

                                             Ištrauka iš spektaklio "Ir Vaciukas..." (rež. R. Rusteikienė)

Vėžaičių kultūros centro Lapių skyriaus suaugusiųjų teatras atnaujino veiklą 2013 m. kovo 26 d.

Režisierė – renginių organizatorė Reda Paulikienė.

 

 Teatrą  2013 – 2014 m. lankė 5 nariai. Pastatytas spektaklis – komedija  „Balondele“  pagal  režisierės žemaičių tarme parašytą pjesę, remiantis I. Pikturnos ir S. Kymantaitės – Čiurlionienės tekstais.  Spektaklio premjera įvyko Vėžaičių kultūros centro Lapių skyriuje 2014 m. balandžio 25 d.

                         Ištrauka iš spektaklio "„Balondele“  pagal  režisierės žemaičių tarme parašytą pjesę,       remiantis I. Pikturnos ir S. Kymantaitės – Čiurlionienės tekstais" (rež. R. Paulikienė)

                   Ištrauka iš spektaklio "„Balondele“  pagal  režisierės žemaičių tarme parašytą pjesę,       remiantis I. Pikturnos ir S. Kymantaitės – Čiurlionienės tekstais" (rež. R. Paulikienė)

 

Dailės-dizaino studija (2010 – 2013)

 

Čia galėjo ateiti vaikai norintys piešti, daryti auskarus, užsiimti kita kūrybiška veikla. Čia buvo ugdomas kūrybiškumas, prasmingai praleidžiamas laisvalaikis. 

Vienos iš mokinių, Justės Butkutės,  piešinių paroda „Gyvenimas ant lapo“ eksponuota Lapių skyriuje, Vėžaičių kultūros centre, Gargždų J. Lankučio viešojoje bibliotekoje. Kartu su vadove S. Skliutaite 2012 metais ji iliustravo kūrybinių užduočių vadovėlį „A collection of bright dreams“ (V. Prakash), skirtą Tibeto studentams Indijoje (nuoroda: http://issuu.com/venkatcosmos/docs/collection_of_bright_dreams).

 

                                     Parodos "Gyvenimas ant lapo" atidarymas (J. Butkutė)

                                                  Autorė: Justė Butkutė

2013–2014  dailės studijai vadovavo renginių organizatorė Reda Paulikienė.

 

Akimirkos iš tradicinės Lapių Miško šventės (Projektas: "Pamatysi-pažinsi-pamilsi")  

2011 m.

                                            

 2012 m.

 2013 m.

 

 

2014 m.

 

Mišrus vokalinis ansamblis „Trumpė“ Vad. A. Dragūnas (nuo 2013 m.)

 

 

„Medžiotojų trio“  Vad. A. Dragūnas (nuo 2014 m.)

 

 

 ATGAL